Bootstrap Image Preview
Bootstrap Image Preview
Bootstrap Image Preview

 

 

نام بخش: دندانپزشکی

تاریخچه فعالیت: کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی دندانپزشکی در بهار سال 1390 و با هدف ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی تاسیس شد و در حال حاضر با حضور 14 دندانپزشک متخصص و کادری مجرب و با بهره گیری از مرغوب ترین مواد و پیشرفته ترین تجهیزات درمانی مشغول به خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد.

متخصصین حاضر در مرکز:

متخصصین ترمیمی زیبایی:خانم دکتر محبت کاویان ، خانم دکتر سمیه شوریده یزدی ،آقای دکتر حسین عصار زاده ، خانم دکتر ملیحه کرابی

متخصصین اندو : دکتر جواد فرهبد ، خانم دکتر نازنین شاهسوند ، خانم دکتر زینب کاظمی

متخصصین اطفال: خانم دکتر ملیحه جهان تیغ ، خانم دکتر عاطفه شکیب

متخصصین جراح لثه و ایمپلنت : خانم دکتر زهرا باغانی ، خانم دکتر سارا سمیع زاده

متخصصین ارتودنسی : آقای دکتر رضا محولاتی ، خانم دکتر سحر ایرانی

متخصص جراحی فک و صورت : آقای دکتر رضا میری

ایام هفته

شیفت صبح

شنبه

دکتر محولاتی

دکتر شوریده

دکتر سمیع زاده

دکتر میری

دکتر فرهبد

 

یکشنبه

دکتر محولاتی

دکتر کاویان

دکتر سمیع زاده

دکتر شاهسوند

دکتر کاظمی

 

دوشنبه

دکتر کاظمی

دکتر شوریده

دکتر سمیع زاده

دکتر شاهسوند

دکتر فرهبد

 

سه شنبه

دکتر کاویان

دکتر باغانی

دکتر کاظمی

دکتر شاهسوند

دکتر فرهبد

دکتر ایرانی

چهارشنبه

دکتر عصار زاده

دکتر کرابی

دکتر سمیع زاده

دکتر کاظمی

دکتر فرهبد

دکتر ایرانی

پنج شنبه

دکتر میری

دکتر شوریده

 

 

 

 

 

 

 

ایام هفته

شیفت عصر

شنبه

دکتر کرابی

دکتر محولاتی

دکتر شکیب

دکتر کاظمی

 

یکشنبه

دکتر جهان تیغ

دکتر شاهسوند

دکتر محولاتی

*

 

دوشنبه

دکتر شاهسوند

دکتر ایرانی

*

*

 

سه شنبه

دکتر شکیب

دکتر سمیع زاده

دکتر ایرانی

دکتر کاظمی

 

چهارشنبه

دکتر شوریده

دکتر ایرانی

دکتر شکیب

دکتر کاظمی

 

پنج شنبه

*

*

*

*

 

 

 

خدمات قابل ارائه:  پریو دانتیکس (جراحی لثه) ، ایمپلنت، ارتودنسی ، ترمیمی زیبایی ،کودکان ،اندودانتیکس (درمان ریشه )،جراحی فک و صورت

معرفی مسئول فنی: خانم دکتر سمیه شوریده یزدی  متخصص دنانپزشک ترمیمی زیبایی

نحوه مراجعه و ساعت کاری: مراجعین محترم جهت دریافت نوبت باید به صورت حضوری به طبقه سه کلینیک ویژه واقع در خیابان اسد آبادی جنب اداره ثبت مراجعه نموده و با توجه به ویزیت اولیه نوبت دریافت نمایند. ساعت کاری این واحد در شیفت صبح 9 الی 13:30 و شیفت عصر از ساعت 16 الی 20:30 می باشد.

آدرس و شماره تماس بخش: سبزوار خیابان اسد آبادی جنب اداره ثبت   کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار طبقه سوم .شماره تماس 44220863

 

نشانی: سبزوار - جنب بیمارستان واسعی

شماره تماس: 44011554