جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
طرح درس

طرح دوره

1-کارشناسی پیوسته اتاق عمل    

2-کارشناسی ارشد پرستاری ویژه     

3-کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی     

4-کارشناسی هوشبری پیوسته  

5- روش احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه، بیهوشی و مراقبت های آن          

6-ترم 1 -کارشناسی ناپیوسته هوشبری                                                                                                              

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir