منو اصلی
لینکهای مفید

21 دوره آموزشی هر خانه یک پایگاه بهداشت  در 3 حیطه ی الف) ارتقای سلامت و پیشگیری(8 دوره ) ب)حیطه ی درمانهای اولیه(9)  ج) حیطه ی توانبخشی(4)

همچنین دستورالعمل و پاور هر خانه یک پایگاه بهداشتی

   دانلود : brochorsalmandan_02.pdf           حجم فایل 15567 KB
   دانلود : هر_خانه_یک_پایگاه_بهداشتی_.rar           حجم فایل 808 KB
   دانلود : ثبت_رابط_محله_99.4.25_.rar           حجم فایل 1985 KB
   دانلود : HAHP_Framework_13990312.pdf           حجم فایل 1375 KB
   دانلود : هر_خانه_یک_پایگاه_بهداشتی.rar           حجم فایل 794 KB
   دانلود : brochorsardard.pdf           حجم فایل 14784 KB
   دانلود : brochorco.pdf           حجم فایل 5036 KB
   دانلود : brochor115.pdf           حجم فایل 5184 KB
   دانلود : brochor_trauma.pdf           حجم فایل 5554 KB
   دانلود : brochor_sokhteghi.pdf           حجم فایل 6622 KB
   دانلود : brochor_khon.pdf           حجم فایل 8636 KB
   دانلود : brochor_ghalb.pdf           حجم فایل 18777 KB
   دانلود : brochor_ghafse_sine.pdf           حجم فایل 9780 KB
   دانلود : brochor_eshal_va_stafragh.pdf           حجم فایل 26923 KB
   دانلود : brochorsalmandan_.pdf           حجم فایل 10779 KB
   دانلود : brochor_nokhie.pdf           حجم فایل 17069 KB
   دانلود : brochor_eskelet-.pdf           حجم فایل 14965 KB
   دانلود : brochor_diabet.pdf.pdf           حجم فایل 5546 KB
   دانلود : brochordandan.pdf           حجم فایل 6936 KB
   دانلود : brochorbalaya.pdf           حجم فایل 13920 KB
   دانلود : brochorafsordeghi.pdf           حجم فایل 12067 KB
   دانلود : brochor_sigar.pdf           حجم فایل 14652 KB
   دانلود : brochor_-ravach_nshctan.pdf           حجم فایل 4894 KB
   دانلود : brochor_ghand.pdf.pdf           حجم فایل 15697 KB
   دانلود : brochor_faealiat_badani.pdf           حجم فایل 21409 KB