پیوندهای مهم


 
پیشنهادات

 • برگزاری جلسه ی هماهنگی وهم اندیشی امور فناوری اطلاعات آموزشی،تحقیقات،فرهنگی دانشجویی

 • جلسه توجیهی و آموزشی مراقبین امتحانات دانشجویان برگزار شد

 • پیکر مطهر جانباز شهید ۷۰ درصد "اسماعیل صابریان" در زادگاهش سبزوارتشییع شد.

 • برگزاری 6 دوره طرح ضیافت اندیشه استادان از سال 91 تاکنون
  روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه/ در راستای تقویت فضای معنوی محیط های آموزشی دانشگاه، دفتر نهاد رهبری دانشگاه ودفتر هم اندیشی استادان و با مشارکت حوزه های معاونت های آموزشی وفرهنگی دانشجویی طبق سنوات قبل تحت پوشش دانشگاه ، اقدام به برگزاری جلسه ی هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه تحت عنوان :دانشگاه ؛چالش ها وامیدها در پردیس آموزشی دانشگاه نمود.

 • ارزیابی مرکز آموزشی،درمانی واسعی با حضور تیم ارزیابی درونی دانشگاه
  روابط عمومی معاونت های آموزشی ،تحقیقات فناوری دانشگاه/در راستای آمادگی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه، ارزیابی درونی بیمارستان آموزشی درمانی واسعی با حضور تیم ارزیابی درونی دانشگاه انجام شد.

 • موافقت با اخذ رشته های مشاوره در مامایی و پرستاری اورژانس در مقطع کارشناسی ارشد
  دانشگاه های کلان منطقه 9 آمایشی کشور بصورت ویدئو کنفرانس با اخذ رشته های مشاوره در مامایی وپرستاری اورژانس در مقطع کارشناسی ارشد دردانشگاه علوم پزشکی سبزوار موافقت نمودند.

 • تقدیر از استادان دانشگاه به مناسبت آغاز هفته معلم /گزارش تصویری

 • عملکرد دانشکده ی بهداشت دانشگاه درسال 95 از نگاه گزارش وتصویر

شرح وظایف
 • اداره كليه ي امور آموزشي دانشكده
 • مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با هماهنگي مسئولين مربوطه
 • نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي دانشكده
 • تدوين پيشنهاد اصول اجرايي وظايف واحدهاي وابسته
 • نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته
 • تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي دانشكده
 • برنامه ريزي آموزشي با همكاري واحدهاي ذيربط
 • برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقاطع تحصیلی بالاتر
 • برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی
 • برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادی مراجع بالاتر
 • برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان
 • برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی
 • برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواست ها
 • برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاهی، معاونت های بهداشتی و درمانی و بیمارستان های آموزشی، نظام پزشکی و  نظام پرستاری و به منظور ارائه پیشنهاد و جلب همکاری
 • ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی  در راستای مسئولیت های محوله
 • ارجاع نامه های اداری و شکایات واصله به ادارات و واحدهای مربوطه، دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم
 • شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرايي برنامه های آموزشي دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به رئيس دانشكده
 • نظارت بر عملكرد آموزشي اعضاء هيئت علمي و مديران گروه و انعكاس آن به رئيس دانشكده
 • نظارت بر اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي
 • بررسي و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت هاي پژوهشي با هماهنگي مسئولين ذيربط
 • ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي سالانه دانشكده
 • همكاري در ارائه خدمات علمي و فرهنگي و اجتماعي و برگزاري كنفرانسها و سمينارهاي علمي دانشكده
 • نظارت بر كليه ي امور پژوهشي دانشكده
 • برنامه ريزي جهت استفاده اعضاي هيئت علمي از فرصت هاي مطالعاتي
 • تنظيم دستور جلسات شوراي پژوهشي دانشكده و نظارت بر حسن اجراي آن 
منو اصلی