پیوندهای مهم


 
پیشنهادات

  • راه هاي مقابله با استرس
    استرس نوعي نياز جسمي يا ذهني است كه در ما عكس العمل هاي خاصي را برمي انگيزد و به ما امكان مي دهد تا با خطر مبارزه كرده يا از آن بگريزيم.

  • ...
    سلامتي

  • بهترین مواد غذایی پاییزی برای حفظ سلامت کبد
    بهترین مواد غذایی پاییزی برای حفظ سلامت کبد

اعضای هیئت علمی گروه

اعضاي اصلي گروه


معصومه هاشميان

دكتراي تخصصي آموزش سلامت

..........................................................

 

مهين دل آرا

دكتراي تخصصي آموزش سلامت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

علي مهري

دكتراي تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حميد جويني

كارشناس ارشد آموزش سلامت

دانشجوي دكتراي آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دكتر راضيه خسروراد

دكتراي تخصصي روانشناسي تربيتي گرايش آموزش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

======================================

 


اعضاي پشتيبان گروه

 

دكتر محمدحسن رخشاني

دكتراي تخصصي آمار حياتي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منصوره فيض آبادي

كارشناس ارشد كتابداري

دانشجوي دكتراي فناوري اطلاعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   دانلود : رزومه._خانم_دکتر_خسرو_راد.pdf           حجم فایل 647 KB
   دانلود : حمید_جوینی.CV.pdf           حجم فایل 640 KB
   دانلود : سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی خانم هاشمیان           حجم فایل 3559 KB
   دانلود : سوابق آموزشی اجرایی و پژوهشی آقای مهری           حجم فایل 351 KB
منو اصلی