پیوندهای مهم


 
پیشنهادات

  • راه هاي مقابله با استرس
    استرس نوعي نياز جسمي يا ذهني است كه در ما عكس العمل هاي خاصي را برمي انگيزد و به ما امكان مي دهد تا با خطر مبارزه كرده يا از آن بگريزيم.

  • ...
    سلامتي

  • بهترین مواد غذایی پاییزی برای حفظ سلامت کبد
    بهترین مواد غذایی پاییزی برای حفظ سلامت کبد

آزمایشگاه ایمنی و ارگونومی

کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی ایمنی و آرگونومی

کارگاه های ایمنی و ارگونومی دانشکده بهداشت داتشگاه علوم پزشکی تحت نظر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای فعالیت  نموده و شامل تجهیزات تخصصی ایمنی و حفاظت فردی شامل انواع وسایل امداد و نجات ، لباس های اطفاع حریق،لباس های کارگاه مواد شیمیایی ، سیلندهای هوای تازه و ... . در راستای حفاظت شاغلین در گروه های مختلف صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدماتی و همچنین تجهیزات تخصصی ارگونومی شامل ست ارگونومی – ست آنتروپومتری و ست تست new York  - دار قالی بافی ارگونومی و... در جهت تربیت متخصصین مهندسین بهداشت حرفه ای با تئجه به واحد های اختصاصی مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 

 

 

منو اصلی