پیوندهای مهم


 
پیشنهادات

 • برگزاری جلسه ی هماهنگی وهم اندیشی امور فناوری اطلاعات آموزشی،تحقیقات،فرهنگی دانشجویی

 • جلسه توجیهی و آموزشی مراقبین امتحانات دانشجویان برگزار شد

 • پیکر مطهر جانباز شهید ۷۰ درصد "اسماعیل صابریان" در زادگاهش سبزوارتشییع شد.

 • برگزاری 6 دوره طرح ضیافت اندیشه استادان از سال 91 تاکنون
  روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه/ در راستای تقویت فضای معنوی محیط های آموزشی دانشگاه، دفتر نهاد رهبری دانشگاه ودفتر هم اندیشی استادان و با مشارکت حوزه های معاونت های آموزشی وفرهنگی دانشجویی طبق سنوات قبل تحت پوشش دانشگاه ، اقدام به برگزاری جلسه ی هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه تحت عنوان :دانشگاه ؛چالش ها وامیدها در پردیس آموزشی دانشگاه نمود.

 • ارزیابی مرکز آموزشی،درمانی واسعی با حضور تیم ارزیابی درونی دانشگاه
  روابط عمومی معاونت های آموزشی ،تحقیقات فناوری دانشگاه/در راستای آمادگی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه، ارزیابی درونی بیمارستان آموزشی درمانی واسعی با حضور تیم ارزیابی درونی دانشگاه انجام شد.

 • موافقت با اخذ رشته های مشاوره در مامایی و پرستاری اورژانس در مقطع کارشناسی ارشد
  دانشگاه های کلان منطقه 9 آمایشی کشور بصورت ویدئو کنفرانس با اخذ رشته های مشاوره در مامایی وپرستاری اورژانس در مقطع کارشناسی ارشد دردانشگاه علوم پزشکی سبزوار موافقت نمودند.

 • تقدیر از استادان دانشگاه به مناسبت آغاز هفته معلم /گزارش تصویری

 • عملکرد دانشکده ی بهداشت دانشگاه درسال 95 از نگاه گزارش وتصویر

شرح وظایف استاد مشاور

استاد مشاور همان نقش استاد راهنماي تحصيلي را دارد که به موضوعات مؤثر بر روند تحصيلي دانشجو می پردازد. استاد مشاور مسئوليت اجرايي در رفع موانع تحصيلي مانند مسائل رفاهي، علمي، عاطفي، فرهنگي و ... ندارد بلكه با ارجاع به موقع مشكلات به مراجع ذيربط، نقش خويش را در رفع موانع ايفا مي كند.

شرح وظايف استاد مشاور:

1. آشنايي با كليه آيين نامه ها و دستور العمل هاي آموزشي، رفاهي، مشاوره و ... دانشجويان شاهد.

2. آگاهي از وضعيت تحصيلي، روانشناختي و خانوادگي دانشجو قبل از ورود به دانشگاه و پس از آن از طريق پرونده تحصيلي.

3. توجه خاص به دانشجو در بدو ورود به دانشگاه و توجيه وي نسبت به ويژگي هاي محيط تحصيلي از طريق جلسه معارفه و عنايت خاص به سابقه تحصيلي او در انتخاب واحد.

4. آشنا نمودن دانشجويان با مقررات و قوانين آموزشي و راهنمايي ايشان در خصوص انتخاب واحد، حذف و اضافه دروس و ... از طريق مذاكره با آنان و تأييد آن به عنوان استاد راهنما.

5. راهنمايي دانشجويان در زمينه روش هاي صحيح مطالعه، تشويق به حضور در فعاليت هاي فوق برنامه، همايش ها و اردوهاي فرهنگي.

6. مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربيات به دانشجو جهت اتخاذ تصميم مناسب و تقويت روحيه خود تصميمي.

7. هماهنگي با واحدهاي ذيربط جهت پيشگيري از افت تحصيلي، مشروطي و اخراج دانشجويان در چهارچوب قوانين آموزشي دانشگاه.

8. ارائه پيشنهاد تغيير گرايش، رشته، محل تحصيل، مرخصي تحصيلي و برگزاري كلاس تقويتي براي رفع مشكل تحصيلي دانشجو با هماهنگي ايشان.

9. شناسايي مسائل و مشكلات غير آموزشي (عوامل اقتصادي، عاطفي، رواني، اجتماعي و فرهنگي) مؤثر بر سير تحصيلي دانشجو و ارائه گزارش و پيشنهاد به شوراي اساتيد مشاور.

10. شركت در شوراي اساتيد مشاور دانشكده.

11. اعلام نظر و ارائه پيشنهادات سازنده و مبتني بر تجارب در تغيير روشها، قوانين و دستورالعمل ها به شوراي اساتيد مشاور دانشكده .

12. ارائه گزارش عملكرد بر اساس فرمهاي مربوطه در پايان هر نيمسال تحصيلي.


منو اصلی