دعوت به همکاری:

این مرکز از کلیه پژوهشگران عزیز مراكز تحقيقاتي،دانشگاهها و سازمانها جهت همکاری و انجام طرحهای پژوهشی در زمینه سالمندان دعوت به عمل می آورد.

 علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن و یا ایمیل ذیل تماس حاصل نمایند.

 

          

     می توانید برای تماس با هر یک از واحد های ذیل، شماره 4401 رابه ابتدای شماره اضافه نمایید.


شماره تلفن

نام واحد

ردیف

8319

(آقای درویش (دفتر معاونت تحقیقات

1

8325

(خانم محمودآبادی- خانم مقیمی-خانم عاطفی(واحد طرحها 

2

8336

(خانم میرچولی(مرکز رشد) خانم بشیری( انتشارات

3

8345

(آقای ناعمی(مدیریت سامانه پژوهان

4

8370

(خانم شبیری(دفتر مجله

5

8371

(آقای دکترعصاررودی(مدیریت مراکز تحقیقاتی

6

8380

نگهبان

7

8403

(خانم نصرآبادی(روابط عمومی

8

8487

(خانم گودرزیان(مرکز سالمندان

9

8481

(آقای دکتر غلامی( مدیریت پژوهش

10

8383 

(آقای عتباتی( مرکز لیشمانیوز)(سایت معاونت تحقیقات و فناوری

11

8484

(آقای درویش (دفتر معاونت تحقیقات

12

8485

(خانم آران( کمیته اخلاق 

13

8486

(آقای دکتر ساقی(مرکز رشد

14

8489

(خانم کلاته(حسابداری 

15

8492

(خانم دکتر فیض آبادی( علم سنجی

16

 8496 

(خانم وحدت(حسابداری

17

 

                                              

           Aging@medsab.ac.ir

                   AHRC@medsab.ac.ir