• جلسه راه انداری پایگاههای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت در سطح شهر تشکیل شد.
    درراستای شناسایی بیشتر و ارتقا سطح آگاهی وآموزش بیشتر شهروندان در توسعه ی سلامت وبهداشت جامعه

  • بازدید اعضای هیات بورد دستیاری تخصصی داخلی وبیهوشی از دانشگاه

  • سامانه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار راه اندازی شد
    نقطه ی عطفی در ارائه ی خدمات آموزشی به دانش آموختگان دانشگاه

  • کارگاه "تکنیک های نیاز سنجی و برنامه ریزی درسی" ویژه اعضای هیات علمی برگزار شد

  • برگزاری اولین جلسه ی کلان منطقه ای کارگروه اخلاق پزشکی از طریق وبینار (webinar )

جشنواره شهيد مطهري

 

 

فرمت ارسال فرآیند