پیوندها


 
تاریخ روز
  • راه اندازی مرکز تخصص پزشکی هسته ای در بیمارستان واسعی

  • هفته سلامت مردان گرامی باد

  • جلسه ششم از برنامه آموزشی ارتباط زوجین (سه شنبه 10 اسفند)
    جهت ثبت نام کلیک کنید.

  • اولین جشنواره سراسری نماز در فضای مجازی

  • گزارش تصویری از حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درسبزوار

آیین نامه ها و مستندات

 

* جزوه آموزشی راهنمای نگهداری و امحای اسناد اداری

 

* فهرست مجوزهاي عمومي امحاء اوراق و اسناد دولتي      

             بخش اول    بخش دوم

* فهرست مجوزهاي اختصاصي امحاء اسناد و اوراق دولتي    

            بخش اول    بخش دوم     بخش سوم     بخش چهارم