پیوندها


 
تاریخ روز
  • پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶

  • پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت فرا رسیدن سال نو

  • روز جهانی مددکاری اجتماعی

  • .

  • گزیده ای از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 95

آیین نامه ها و مستندات

 

* جزوه آموزشی راهنمای نگهداری و امحای اسناد اداری

 

* فهرست مجوزهاي عمومي امحاء اوراق و اسناد دولتي      

             بخش اول    بخش دوم

* فهرست مجوزهاي اختصاصي امحاء اسناد و اوراق دولتي    

            بخش اول    بخش دوم     بخش سوم     بخش چهارم