چهارشنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٦
رياست
تاريخچه بيمارستان
رسالت بيمارستان
چارت سازمانی
بيمارستان برادران شهيد مبينی
کميته ها
اعتبار بخشی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
فرم رسيدگی به شکايات
نوبت دهی اينترنتی
تماس با ما
فرم رسيدگی به شکايات


رسیدگی به شکایات:


نام بیمار:                   *

نام خانوادگی بیمار:      *

شماره پرونده:            *


نوع شکایت:

برخورد نامناسب کارکنان

مدت اقامت در بیمارستان

کیفیت ارائه مراقبت ها

هزینه ها


نام بخشی که خطا در آن اتفاق افتاده: *


زمان وقوع خطا: *

تاریخ وقوع خطا: سال *      ماه *          روز *


توضیحات: