شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
تماس با ما
نوبت دهی اينترنتی

روش های نوبت گیری از درمانگاه ها:

1.       شماره گیری با تلفن همراه-اپراتور همراه اول

*6040*44240020#

2.       از طریق اینترنت به نشانی

http://nobat.medsab.ac.ir

 

3.       از طریق تلفن گویا به شماره    41448