جمعه ٠٨ ارديبهشت ١٣٩٦
رياست
تاريخچه بيمارستان
رسالت بيمارستان
چارت سازمانی
بيمارستان برادران شهيد مبينی
کميته ها
اعتبار بخشی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
فرم رسيدگی به شکايات
نوبت دهی اينترنتی
تماس با ما
بخش جراحی ٢

 

بخش جراحی2

بازگشت

 

 

تجهیزات بخش شامل:

دی سی شوک                                                  ساکشن                                         EKG     

 پالس اکسیمتری                                            پمپ سرنگ                                  

مانيتورينگ قلب جنين                                     مانیتورینگ قلب بزرگسال

 ازلحاظ ساختمانی شامل                                             2سالن مرکزی

6اتاق بیمار                                اتاق ایزوله                                   اتاق ویژه                        اتاق درمان

اتاق کارپرستاری                          اتاق کارخدمات                             پاویون متخصص نوزادان    

 بخش فوق دارای 17تخت فعال و3تخت اکسترا می باشد