معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه: 

دکتر محمد محمدزاده ( CV )

   

تلفن تماس با دفتر معاونت:

051-44264462

   

فاکس:

051-44264462
   

مسئول دفتر:

علیرضا درویشی

   

آدرس پستی:

سبزوار - جنب پلیس راه - دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - معاونت تحقیقات و فناوری- صندوق پستی 319

پست الکترونیک:

VCResearch@medsab.ac.ir

شرح وظایف معاونت تحقیقات و فناوری