معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه: 

دکتر فرشته قراط

   

تلفن تماس با دفتر معاونت:

051-44018319

   

فاکس:

051-44018319
   

مسئول دفتر:

علیرضا درویشی

   

آدرس پستی:

سبزوار - بلوار شهدای هسته ای- بالاتر از مزار شهدای گمنام -پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - معاونت تحقیقات و فناوری

پست الکترونیک:

VCResearch@medsab.ac.ir

شرح وظایف معاونت تحقیقات و فناوری