آیین نامه

به منظور اعتلای علمی کشور و تربیت چهره های علمی شاخص و در راستای  برنامه ریزی توسعه پایدار کشور و اجرا در آوردن سیاستهای هدایت و حمایت استعداد درخشان در دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات علمی واجد شرایط ؛ آیین نامه  احراز استعداد برتر ، آیین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیاد های علمی ، آیین نامه شورای هدایت استعداد های درخشان ، آیین نامه تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی  و آیین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر  تصویب شده است.

 

برای آگاهی از آیین نامه مذکور اینجا کلیک کنید.