منو اصلی
حدیث
تقویم


  • فرم نتایج آزمون توانمندسازی و شناسایی نارسایی های آزمون اولیه - دورهای توانمندی کارکنان و انجام اقدامات اصلاحی

 

فرم نتايج آزمون توانمند سازي و شناسایی نارسایی های آزمون اولیه- دوره ای توانمندی کارکنان و انجام

اقدامات اصلاحی

واحد/بخش:                                 بیمارستان:

نام و نام خانوادگی :

پست سازمانی :

بخش :

تاریخ اخذ آزمون :

 

عنوان آزمون

اولیه  1

دوره ای1

 

 

روش اخذ آزمون

کتبی  1

شفاهی 1

عملی1

 

نتایج آزمون:

الف) كتبي :  1- عالي (20-17) 1             2- خوب(99/16- 15)            1  3- متوسط(99/14-13) 1             4-ضعيف (زير 13) 1

 

ب)شفاهي     1- مطلوب  1    2- نامطلوب 1

ج) عملي:   1-مطلوب 1      2- نامطلوب 1

 

- در صورتيكه فرد در آزمونهاي توانمندي نمره بالاي 15 و  در آزمونهاي شفاهي و عملي توانمندسازي  نمره مطلوب اخذ نمايد توانمندي انجام مسئوليت محوله را دارا مي باشد.در غیر اینصورت نيازمند توسعه مهارت و توانمندي هاي خود جهت انجام مسئوليت و ايفاء نقش خويش مي باشد.

 

             

شناسایی و اولویت بندی نارسایی های توانمندی پرسنل بر اساس نتایج آزمون توانمندی

 

ردیف

عنوان نارسایی شناسایی شده

اولویت

ردیف

عنوان نارسایی شناسایی شده

اولویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقدامات اصلاحی مناسب جهت رفع نارسایی آزمون توانمندی اخذ شده

ج

ردیف

نوع اقدامات اصلاحی

زمان اجرا

ردیف

نوع اقدامات اصلاحی

زمان اجرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : فرم نتایج آزمون توانمندسازی-شناسایی نارسایی ها-اقدامات اصلاحی           حجم فایل 111 KB
   دانلود : فرم نتایج آزمون توانمندسازی-شناسایی نارسایی ها-اقدامات اصلاحی           حجم فایل 37 KB

آخرین مطالب
گزارش تصويري برگزاري آزمون بكارگيري  نيروهاي قراردادي گروه پرستاري -93/4/6
ابلاغ سطوح سازمانی پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی

آئين نامه استفاده از دانشجويان گروه پرستاري در بالين

   پرسشنامه لباس فرم كادر پرستاري كشور

اطلاعيه نتايج نهايي آزمون تير 93


دستورالعمل و فرم قراردادخريدخدمت پاره وقت ساعتي پرستار

كتاب برنامه ريزي استراتژيك

ارزیابی عملکرد پرستاران

برنامه توسعه فردی   
فرم ثبت نام دوره های نیازسنجی شده کارکنان بیمارستان ها  
فرم ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی صورت گرفته کارکنان   
فرم نتایج آزمون توانمندسازی اولیه -شناسایی نارسایی ها -اقدامات اصلاحی    
فرم نیازسنجی آموزشی سالانه کارکنان 
چک لیست توجیهی نیروهای بدو ورود   
آزمون توجیهی بدو ورود   
بودجه بندی برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری 1393
 تقویم جلسات مدیریت پرستاری در سال 93
بخشنامه لزوم هماهنگی ارزیابی مدیران پرستاری بیمارستانها با مدیریت پرستاری دانشگاه
همایش تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مجموعه قوانین و مقررات ارزیابی کارکنان
آئین نامه ها و فرم های طرح های پژوهشی
فرم انتخاب کادر پرستاری برگزیده
دستورالعمل مرخصی های استحقاقی ،استعلاجی و مراقبت ،شیردهی و بدون حقوق -مورخ 91/07/04

پمفلت های آموزشی سالمندان
بیماران دیابتی
نکات آموزشی برای بیماران سوانح و امداد ، جراحی عمومی ، ضربه سر ، سوختگی و ارتوپدی
آموزش کمک های اولیه در حوادث و سوانح برای افراد غیر حرفه ای
دانستنی های پزشکی
 بیماری های واگیر
بیماریهای زنان و زایمان
بیماران خاص (نارسایی کلیه ، ام اس(مولتیپل اسکلروزیس ) ، هموفیلی ، تالاسمی )
روش تحقیق در پرستاری
گزارش تصویری بازدید معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی
گزارش تصویری نشست مشترک معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت با معاون محترم درمان ، مدیران پرستاری و اعضاء نظام پرستاری 92/10/21
گزارش تصویری شرکت سوپروایزرین ک�%