مدیر توسعه فناوری: دکتر بهاره امین

مرتبه علمی: استادیار فارماکولوژی

پست الکترونیک: amin.bahareh@gmail.com

آدرس: سبزوار، جنب پلیس راه، ساختمان شماره 1، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

تلفن تماس: 05144264462 ، 05144264579