سه شنبه ٠١ خرداد ١٣٩٧
منو اصلی

خانم ریحانه بینقی

سمت :کارشناس مادران

مدرک : کارشناس بهداشت عمومی

تلفن واحد :05145024683

شرح وظایف پست سازمانی ماما

 

 

v      همکاری با پزشک در معاینه و تجویز دارو به بیمار در مراکز بهداشتی درمانی مادران و زنان باردار

v      کمک در زایمان های طبیعی در زایشگاه و یا خانه ها و دادن دستورات بهداشتی لازم به مادران قبل از وضع حمل

v      نظارت در نظافت بخش و بیماران و انجام دستورات بهداشتی و طبی مربوط به مادر و نوزاد و مراقبت در اجرای این دستورات در مراحل پیش و پس از زایمان

v      تهیه پرونده پزشکی جهت مادر و نوزاد و صدور گواهی ولادت و گزارش ولادت

v      تزریق داروهای مورد نیاز بنا به تجویز پزشک و تجویز وسائل و داروهای جلوگیری از بارداری

v      طرح ریزی، تنظیم برنامه و رهبری و نظارت بر خدمات مامائی

v      ارزشیابی کار کارکنان مامائی و ارشاد آنها و تنظیم و فرستادن گزارش برای مسئولین مربوطه

v       رسیدگی به نیازهای مامائی و بیمارستان و درخواست وسائل مورد نیاز

v      همکاری در اجرای برنامه های تحقیقاتی از نظر بهداشت زنان باردار و علل سقط جنین و غیره

v      طرح ریزی و اجراء برنامه های بهداشت عمومی

v      شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای مامائی

v      رسیدگی به امور آموزشی آموزشگاه های مامائی

v      تنظیم و اجراء برنامه های تعلیماتی برای مربیان

v      تنظیم و گزارش های مورد نیاز مؤسسات بین المللی و داخلی در امور مربوطه

v      تهیه و تنظیم استانداردها و مقررات برای خدمات مامائی

v      پیش بینی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت برای رفع نیازمندی های کشور در زمینه مامائی

v      انجام سایر امور مربوطه

 

لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه