• کارگاه آموزشی مدیریت بحران در بیمارستان ولیعصر(عج) جغتای برگزار گردید.
    يمارستان بعنوان يكی از اركان اصلي ارائه خدمات در هنگام بروز حوادث غيــــر مترقبه ، باید برنـــــــامه اي ساده، فراگير و قابل اجرا داشته باشد.

  • برگزاری شورای پیشگیری از وقوع جرائم پزشکی شهرستان سبزوار
    شورای پیشگیری از وقوع جرائم پزشکی شهرستان سبزوار در روز سه شنبه 24 مهر ماه در محل سالن اجتماعات معاونت بهداشتی تشکیل شد.

  • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی طب ایرانی

  • برگزاری جلسه هماهنگی، اجرایی برنامه های پدافند غیر عامل در حوزه معاونت بهداشتی

  • فرم ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1397
    فرم ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی تمام وقت

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات