معرفی و اهداف

معرفی:

تكنولوژی آموزشی یك روش اصولی و منطقی برای حل مشكلات آموزشی و برنامه ریزی درسی است كه با نوعی تفكر سیستماتیك ( منظم و علمی) همراه است. واحد تکنولوژی آموزشی و نرم افزار جهت تهیه، تولید و بررسی فناوری های آموزشی نوین در علوم پزشکی، مشاوره در استفاده از این فناوری ها و ترویج بکارگیری فناوری های جدید در ارتقاء آموزش علوم پزشکی ایجاد شده است.

اهداف واحد تکنولوژی آموزشی

 

  •  انجام نیاز سنجی جهت تعیین اولویت های تولید محتوای آموزشی الکترونیکی در دانشگاه
  •  تهيه و توليد محتوای آموزشی بر اساس نیاز سنجی
  •  طراحي و تولید مواد آموزشي از قبيل پمفلت، پوستر، مجله و ....
  •  ایجاد سامانه آموزش مجازی در دانشگاه
  •  کمک به اعضای هیئت علمی جهت تهیه و تولید محتوای آموزشی چندرسانه ای
  •  توانمند سازی و هدایت دانشجویان مستعد جهت تولید محصولات آموزشی
  •  انتشار و به اشتراک‌‌ گذاري دانش توليد شده در زمينه تکنولوژي آموزشي
  •  تعامل با دانشگاه های موفق در زمینه تهیه محتوای الکترونیکی آموزشی
  •  تدوین آیین نامه و هدایت تولید محتوای آموزشی به سمت پژوهشهای کاربردی در آموزش علوم پزشکی