منو اصلی
حدیث
تقویم

شرح وظايف مدير پرستاري دانشگاه

1- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در امور پرستاری  مطابق با دستورالعملها منطبق با سیاستها و دستورالعملهای وزارت و دانشگاه.

2- هدایت و  برنامه‌ریزی جهت توسعه ، تامین و توزیع  نیروی انسانی.

3-هدایت و  برنامه‌ریزی جهت توانمند سازی علمی و عملی مدیران و کادر پرستاری .

4- هدایت و  برنامه‌ریزی رعایت موازین شرعی و شئونات اسلامی و طرح انطباق.

5- برنامه‌ریزی و هماهنگی در جهت فعالیت‌های درون بخشی و برون بخشی.

6- هدایت و  برنامه‌ریزی درجهت ایمنی و سلامت جامعه و کارکنان.

7- برنامه‌ریزی در جهت امور رفاهی و فرهنگی کارکنان.

8- هدایت و  برنامه‌ریزی در ارتباط با تحقیقات کاربردی در حیطه پرستاری.

9- تدوین برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری دانشگاه 

10- همکاری بر نحوه تخصیص و توزیع بودجه مدیریت پرستاری.

11- همکاری در رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و کارکنان در حیطه پرستاری .

12- پیشنهاد انتخاب مدیران پرستاری بیمارستانها.

13- شرکت در کمیته‌های دانشگاهی و همکاری در پیشبرد اهداف این کمیته‌ها (اعتبار بخشی ،نقل و انتقالات و ...).

14- نظارت و کنترل برحسن اجرای فرآیندها و برنامه های مرتبط با پرستاری.

15- برنامه‌ریزی در جهت هماهنگی آموزش پرستاری با خدمات بالینی و تعامل با دانشکده پرستاری و مامایی و نظام پرستاری.

16- پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد قانون بهره‌وری در بخش دولتی و خصوصی.

17- همکاری در برگزاری همایشها و مراسمهای کشوری و جهانی.

18-هدایت و  برنامه‌ریزی جهت تنظیم برنامه عملیاتی مدیران پرستاری بیمارستان های تابعه .

19-هدایت و  برنامه‌ریزی کمیته های کنترل عفونت بیمارستان های تابعه.

20-هدایت و  برنامه‌ریزی کمیته های بهبود کیفیت پرستاری بیمارستان های تابعه .

21- انجام سایر امور محوله.

آخرین مطالب
گزارش تصويري برگزاري آزمون بكارگيري  نيروهاي قراردادي گروه پرستاري -93/4/6
ابلاغ سطوح سازمانی پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی

آئين نامه استفاده از دانشجويان گروه پرستاري در بالين

   پرسشنامه لباس فرم كادر پرستاري كشور

اطلاعيه نتايج نهايي آزمون تير 93


دستورالعمل و فرم قراردادخريدخدمت پاره وقت ساعتي پرستار

كتاب برنامه ريزي استراتژيك

ارزیابی عملکرد پرستاران

برنامه توسعه فردی   
فرم ثبت نام دوره های نیازسنجی شده کارکنان بیمارستان ها  
فرم ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی صورت گرفته کارکنان   
فرم نتایج آزمون توانمندسازی اولیه -شناسایی نارسایی ها -اقدامات اصلاحی    
فرم نیازسنجی آموزشی سالانه کارکنان 
چک لیست توجیهی نیروهای بدو ورود   
آزمون توجیهی بدو ورود   
بودجه بندی برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری 1393
 تقویم جلسات مدیریت پرستاری در سال 93
بخشنامه لزوم هماهنگی ارزیابی مدیران پرستاری بیمارستانها با مدیریت پرستاری دانشگاه
همایش تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مجموعه قوانین و مقررات ارزیابی کارکنان
آئین نامه ها و فرم های طرح های پژوهشی
فرم انتخاب کادر پرستاری برگزیده
دستورالعمل مرخصی های استحقاقی ،استعلاجی و مراقبت ،شیردهی و بدون حقوق -مورخ 91/07/04

پمفلت های آموزشی سالمندان
بیماران دیابتی
نکات آموزشی برای بیماران سوانح و امداد ، جراحی عمومی ، ضربه سر ، سوختگی و ارتوپدی
آموزش کمک های اولیه در حوادث و سوانح برای افراد غیر حرفه ای
دانستنی های پزشکی
 بیماری های واگیر
بیماریهای زنان و زایمان
بیماران خاص (نارسایی کلیه ، ام اس(مولتیپل اسکلروزیس ) ، هموفیلی ، تالاسمی )
روش تحقیق در پرستاری
گزارش تصویری بازدید معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی
گزارش تصویری نشست مشترک معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت با معاون محترم درمان ، مدیران پرستاری و اعضاء نظام پرستاری 92/10/21
گزارش تصویری شرکت سوپروایزرین ک�%