اخبار دانشکده

 


 

تقویم
دروس ارائه شده نیمسال

                             دروس ارائه شده گروه پرستاری نیمسال دوم 96-95

ارشد داخلی جراحی

ارشد سالمندی

ارشد مراقبتهای ویژه

آرایش دروس پرستاری

 

دروس ارائه شده گروه مامایی نیمسال دوم 96-95

آرایش دروس کاردانی مامایی

آرایش دروس کارشناسی مامایی


منو اصلی
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما