شنبه ٣١ تير ١٣٩٦
ریاست بخش ها و مسئولین بخشها

نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر مهدي مولوي

مدیرعامل بیمارستان

آقای سیدمحمد میری

مدیرداخلی بیمارستان

خانم دكتر زهرا دلير ثاني

معاون آموزشي بيمارستان

آقای مسلم منصوری

مترون

خانم شهربانو طالبي

سوپروايزر آموزشي

خانم مريم انصاری زاده

منشي دفتر ریاست

آقای مهدی شعبانی

حراست

آقای سعید امیر خانی

مسئول امور اداری

آقای علیرضا شریعتی مهر

مسئول کارگزینی

آقای محسن معلمی

امور مالی

آقای محسن شوریده یزدی

کارشناس فناوري اطلاعات

آقای محمد شمس آبادی

مسئول تجهيزات پزشكي

خانم مریم برآبادی

مسئول مدارک پزشکی

خانم پویا عبدالله زاده

مسئول کتابخانه

خانم ليلي فهیمی جم

مسئول بهبود کیفیت ورسيدگي به شكايت

خانم زهرا پور سعيدي

مسئول حقوق گيرنده خدمت

خانم عالمه ده نبي

مسئول كنترل عفونت

خانم عفت علی آبادی

مسئول بررسی اسناد

خانم صديقه درودي

مسئول تغذيه

آقاي محمد رضا رعنايي

مسئول مددكاري

خانم عاطفه شهر آبادي

كارشناس تحول سلامت

خانم اعظم شكيبا مقدم

كارشناس دبيرخانه طرح تحول سلامت

آقای محمد حسین یوسفی

مسئول و ناظر داروخانه

اقاي دكتر حامد اسحاقيان

مسئول فني محترم داروخانه

خانم دكتر ماندانا دولت آبادي

ناظر دارويي

خانم منصوره نصرآبادي

مسئول درمانگاه تخصصي

آقاي حميد شريفي فر

مسئول پذيرش و ترخيص

آقاي احمد زندي فر

مسئول بخش اور‍ژانس

خانم مژگان فلاحي راد

مسئول بخش مغزو اعصاب

آقاي رضا فرهام پور

مسئول بخش دياليز

آقاي سجاد مرادي

مسئول بخش جراحي

خانم روبيدا صادق زاده

مسئول بخش عفوني

خانم زهره مهدوي

مسئول بخش داخلي فوق تخصصي

خانم رويا كوشكي

مسئول بخش داخلي جنرال

آقاي مجيد فرسادپور

مسئول ام آرآي

خانم رويا حجازيان

مسئول سايكولو‍ژي

خانم ثمانه غلامي حسن آباد

مسئول بخش سوختگي

اقاي هادي عابدی

مسئول بخش آي سي يو

خانم فاطمه دلبري

مسئول آي سي يو نورولو‍ژي

خانم وجيهه فخار

مسئول آزمايشگاه

آقاي رمضانعلي پرنيان

مسئول راديولو‍ژي و سونوگرافي

خانم بتول كيخسروي

مسئول آندوسكوپي و شيمي درماني

آقاي غلامرضا دستوراني

مسئول اتاق عمل

خانم فرزانه پسنده

مسئول نوار مغز واسپيرومتري