چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧
درمانگاه تخصصی

برنامه درمانگاه متخصصین مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی واسعی

 

ایام هفته

آنکولوژی رادیوتراپی

چشم

گوش و حلق و بینی

قلب

ارولوژی

پوست

داخلی

عفونی

فوق تخصص نفرولوژی

مغز و اعصاب

فوق تخصص گوارش

اعصاب و روان

توانبخشی

جراحی عمومی

جراحی پلاستیک

فوق تخصص ریه

شنبه

-

دکتر مهری

دکتر

حکمت شعار

دکتر

امینی

دکتر باغانی

دکتر مقیمی

دکتر

نوری

-

-

دکتر نوربخش

-

دکتر توکلی

دکتر

صمدی

دکتر

عاشوری زاده

-

-

یکشنبه

دکتر

هاشمی فرد

دکتر شیرزاده

دکتر

صادق زاده

دکتر سجادیان

-

دکتر مقیمی

دکتر راستگو

-

دکتر عمادزاده

دکتر متینی

-

دکتر توکلی

دکتر

صمدی

دکتر

خواجه

-

-

دوشنبه

دکتر تسبندی

دکتر قاسمی

-

دکتر

وکیلی

-

دکتر کرابی  دکتر مقیمی

دکتر موسویان

-

-

-

-

-

دکتر

صمدی

دکتر

قاسم اُف

دکتر واهب

دکتر کاظم زاده

سه شنبه

دکتر

هاشمی فرد

دکتر عباسی

دکتر

حکمت شعار

دکتر

همایی

دکتر بسکابادی

دکتر کرابی  دکتر مقیمی

دکتر

نوری

-

-

-

-

دکتر سالاران

دکتر

صمدی

دکتر

سرگزی مقدم

-

-

چهارشنبه

دکتر

هاشمی فرد

دکتر

برک پور

دکتر

صادق زاده

دکتر

انوشیروان وکیلی

-

دکتر کرابی  دکتر مقیمی

دکتر غیابی

دکتر وثوقی

-

دکتر متینی

دکتر مولوی

دکتر سالاران

دکتر

صمدی

دکتر

برآبادی

-

-

پنجشنبه

-

-

-

دکتر میرمحمدی

-

دکتر مقیمی

دکتر

نوری

دکتر وثوقی

-

-

-

-

-

دکتر

 خواجه

-

-

 * ضمناً پزشک متخصص اطفال از شنبه تا 5 شنبه به جزء ایام تعطیل می باشد .

 * جهت نوبت گرفتن می توانید با شماره 44240020-051 به صورت تلفنی نوبت از دکتر های فوق را  رزرو کنید.

* جهت نوبت دهی اینترنتی اینجا کلیک  کنید


بازگشت به صفحه اصلی