• لیست اخبار
    پاسخ های ایمونولوژیکی و التهابی که در بسیاری از بیماری های ایمونولوژی و سرطانی تولید می شوند در برخی مواقع اثرالت زیان باری را به همراه خواهد داشت

  • بازدید معاون بهداشتی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان داورزن

  • ملاقات از دانش آموزان بستری در بیمارستان حشمتیه به مناسبت آغاز سال تحصیلی

  • هفته دفاع مقدس گرامی باد
    هفته دفاع مقدس گرامی باد

  • منابع کارگاه آموزشی عوامل مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان

واحد فناوری اطلاعات سلامت

بازدید کننده گرامی با عرض پوزش این صفحه آماده نیست و درحال طراحی میباشد برای مشاهده این صفحه بعدا مراجعه نمایید