منو اصلی
لینکهای مفید

  

      ‹‹ مشخصات كادر آموزشی مركز آموزش بهورزي و بازآموزي مداوم كاركنان نظام سلامت ››

محمدرحيم زاده:مدیرمرکز آموزش بهورزی

  پست الکترونیکی: rahimzadehM1@medsab.ac.ir

تلفن تماس ونمابر051- 44011440

cv

 

 

 

سیدعليرضا علوي:مربي مبارزه با بيماريها


پست الکترونیکی :a.alavi52@gmail.com


تلفن تماس:44011439- 051


 


 

احمدرضا صبوحي:مربي بهداشت محيط

 

 

 

محبوبه صفار سبزوار:مربي مامايي

 

 

 

 

فاطمه شهیدی نژاد:مربی پرستاری

 

 

 

زهرا محمدی:مربی بهداشت خانواده

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس پستی : سبزوار – بلوار توحیدشهر – پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار – ساختمان مرکزی – طبقه اول مرکز آموزش بهورزی     

کدپستی:  9613873137