اخبار دانشکده

 


 

تقویم
معاونتها

     معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

    

 نام و نام خانوادگی: زهرا استاجی

      مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی

منو اصلی
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما