جمعه ٢٧ مرداد ١٣٩٦
معاونتها

     معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

    

 نام و نام خانوادگی: زهرا استاجی

      مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir