اخبار دانشکده

 


 

تقویم
وظایف اداره آموزش

شرح وظايف اداره آموزش دانشکده

 

- تنظيم برنامه تقويم دانشگاهي جهت هرنيمسال وتابستان

- تهيه ليست  دروس ارائه شده در هر نيمسال وتابستان جهت كليه رشته ها

- معرفي دروس ارائه شده درهرنيمسال وتابستان در برنامه سما

- اعلام دروس ارائه شده در هر نيمسال وتابستان جهت كليه رشته ها به مديران گروهها

- انجام انتخاب واحد جهت كليه دانشجويان جديدالورود

- معرفي به استاد دانشجويان

- انجام وثبت حذف و اضافه

- انجام و ثبت  حذف تك درس

- انتخاب واحد دانشجويان مهمان

- صدور تاييديه انتخاب واحد جهت ضبط در پرونده و ارائه به دانشجويان

- تشكيل پرونده جهت  کلیه دانشجويان مشغول به تحصیل

- تشكيل پرونده جهت  دانشجويان مهمان،انتقال،جابجائي وتغييررشته و..............

- معرفي دروس  جديد با اختصاص كد جديد در برنامه سما

- بررسي صورتجلسات شوراي آموزش وانجام اقدامات لازم در مورد مصوبات آن

- تهيه ليست دانشجويان مشروط واقدامات لازم

-تهیه آرایش دروس برای دانشجویان به تفکیک رشته و ورودی

- بررسي صورتجلسات كميسيون موارد خاص وانجام اقدامات لازم در مورد مصوبات آن

- تهيه ليستهاي مختلف جهت واحدهاي ديگر دانشگاه

- مكاتبات اداري با ساير موسسات و ادارات بر حسب نياز

- تهيه گزارشات لازم و ارائه آن به مسئولين

- تكميل فرمهاي مهمان وانتقال وتغيير رشته جهت دانشجويان متقاضي

- تهیه كارنامه كلي و آرايش دروس جهت اساتيد راهنما

- پیگیری و دریافت تقسیم دروس از مدیران گروه

-تنظيم برنامه كلاسي وساعات درس وبرقراري نظم در برگزاري كلاسها وكارآموزيها

انجام هماهنگي و مکاتبات لازم با گروههاي آموزشي داخل و خارج دانشکده به منظور تامين اساتيد مورد نياز

- هماهنگي با اساتيد براي تعيين زمان تشکيل کلاسها

- تنظيم برنامه كارآموزيها وبرقراري نظم در برگزاري كارآموزيها

- اعلام برنامه كلاسي به دانشجويان واساتيد

- اعلام برنامه كارآموزي به اساتيدودانشجويان وكليه مراكز درماني

- كنترل تشكيل كلاسهاي درسي وحضوروغياب اساتيد به طور كلي ( روزانه وماهانه)

- هماهنگي با واحدنقليه جهت سرويس دهي واياب وذهاب اساتيد

- صدور ليستهاي حضوروغياب جهت برگزاري كلاسها

- تهيه پوشه هاي حضور وغياب دانشجويان جهت اساتيد

-كنترل امكانات ودستگاههاي كمك آموزشي جهت برگزاري كلاسها

- تنظيم برنامه كلاسي پراتيك و سالن ورزش

- كنترل تعداد جلسات تشكيل كلاس براساس تعدادواحد

- آماده نمودن وتكثير سرفصل دروس جهت اساتيد

      - توزيع و جمع آوري فرمهاي حق التدريس اساتيد

- صدور كارنامه پايان ترم جهت ضبط در پرونده

- تهيه ليست دانشجويان ممتاز رتبه اول تا سوم

- معادلسازي واحدهاي دانشجويان تغييررشته و انتقال وثبت آن

- ارسال پرونده هاي آموزشي دانشجويان فارغ التحصيل به واحدفارغ التحصيلان

منو اصلی
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما