کارشناس حراست

 

آیا میدانید یکی از راههای بدست آوردن اطلاعات کامپیوتر شما استفاده از نرم افزار های جاسوسی است؟!

لذا از نصب هر گونه نرم افزار های غیر اداری و غیرکاری بخصوص نرم افزار دیکشنری

Babylon  بر روی کامپیوتر های اداره خودداری نمایید.