سه شنبه ٢١ آذر ١٣٩٦
گروه مامایی

 

فروغ السادات مرتضوی(مدیر گروه مامایی)

 سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایی

 

روياباغانی 

سوابق آموزشی ،پژوهشی و اجرایی

 

 

بی ­بی ليلاحسينی سوابق آموزشی ،پژوهشی و اجرایی
 
 نسرین فاضل  سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایی
 
وحيده مقدم حسينی   سوابق آموزشی،پژوهشی و اجرایی  


زهرا زارع

سیده فاطمه میررفیعی

سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایی

 سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایی

 

 


 


 


 


  


 


 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir