يکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧
معاونت آموزشی و پژوهشی

رویا اکبر زاده


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

رتبه علمی: مربی
سمت: ریاست دانشکده پیراپزشکی

آدرس: دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 05144446070
فكس:

پست الكترونیك: roakbarzadeh53@gmail.com
صفحه شخصی:
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir