پنج شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٦
کمیته ها و کارگروه ها

شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دسترسی سریع
   

   
   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319