اخبار و اطلاعیه ها

ردیف

اخبار و اطلاعیه های واحد آموزش وتوانمند سازی منابع انسانی

تاریخ خبر

1

اجرای دوره احکام نماز بیماران در تاریخ 9 و 10 اسفندماه ویژه سرپرستاران بیمارستانهای سبزوار

95/12/08
   2

فعال سازی ارزشیابی الکترونیکی دوره های آموزشی.

(همکاران محترم می توانند حداکثر دو هفته بعد از شرکت در دوره های آموزشی، آن دوره را از طریق سایت آموزش کارکنان بصورت الکترونیکی ارزشیابی نمایند.)

95/12/03
3

برگزاری دومین دوره آشنایی با نرم افزار آموزش کارکنان در تاریخ های 26 و 27 دی ماه

95/12/03
4

برگزاری دوره آموزشی کلیات پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ 9 دی ماه

95/12/03
5

برگزاری دوره آموزشی حقوق و مزایا ویژه کارکنان مالی در تاریخ 5 دی ماه

95/12/03
6 برگزاری دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت کارکنان در تاریخ 19 آذرماه 95/12/03
سامانه ها       دسترسی سریع       لینک های ویژه       اطلاع رسانی
                   
                   
                    آمار بازدید
                   

بازديدکنندگان اين صفحه :

بازديدکنندگان امروز :

647

5643

 
                 

کل بازديدکنندگان :

بازديدکنندگان آنلاين :

28675752

22

                               
Copyright © 2015    Sabzevar University of Medical Sciences. All rights reserved