پیوندها


 

ارتباط باما

آدرس : سبزوار -خیابان اسدآبادی- کوچه جنب بیمارستان حشمتیه - روبروی درب شرقی بیمارستان  - هسته گزینش

تلفن تماس :  6-44242101- 051 صندوق پستی : 107

پست الکترونیکی :  S.sabzevar@behdasht.gov.ir