پنج شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٦
اخبار

همکار محترم سرکار خانم طاهره توفیقیان

 

قبولی شما را در دوره دکتری مدیریت آموزش عالی تبریک عرض می نماییم .

دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

همکار محترم جناب آقای جواد گنجلو

 

قبولی شما را در دوره دکتری آینده پژوهشی تبریک عرض می نماییم .

دانشکده پرستاری و مامایی

 

همکار محترم سرکار خانم سمیرا فوجی

قبولی شما را در دوره دکتری پرستاری تبریک عرض می نماییم.

دانشکده پرستاری و مامایی

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir