يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
آزمایشگاه عوامل فیزیکی

آزمایشگاه عوامل زیان آور فیزیکی

آزمایشگاه عوامل زیان آور فیزیکی مجهز به میزهای آزمایشگاهی و لوازم و تجهیزات از قبیل صدا سنج معمولی صداسنج آنالیزور دار WBUT سنج دیجیتالی ، نورسنج و ... 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir