منو اصلی
لینکهای مفید

 

تأمين ، حفظ و ارتقاي سلامت جسمي ، رواني ، معنوي و اجتماعي سالمندان به منظور بهره مندي آنان از كيفيت زندگي بهتر از جنبه هاي مختلف در دوران سالخوردگي است كه در اين راستا با ترويج آموزش شيوه زندگي سالم و گسترش مراقبت هاي ادغام يافته سالمند تلاش مي گردد به هدف ياد شده نائل گرديم .