منو اصلی
لینکهای مفید

 

با توجه به مطالعه بار بیماری ها در جنس مذکر در تمام سنین، مهمترین علل سال های از دست رفته عمر حوادث عمدی و غیر عمدی است، به گونه ای که مطالعات نشان داده است که بار بیماری ناشی از حوادث ترافیکی در مردان 5 برابر زنان ، سقوط در مردان حدود 3 برابر زنان و اعتیاد به عنوان یک عامل خطر برای حوادث حدود 10 برابر زنان می باشد. لذا شورای فرهنگی وزارت بهداشت ، در سال جاری، محور برگزاری کمپین هفته سلامت مردان ( هفته اول اسفند ماه ) را نقش سوانح و حوادث ترافیکی در سلامت مردان تعیین نموده و شعار " ایمنی ، کلید رسیدن به جامعه بدون حادثه" را با تأکید بر خود مراقبتی در رانندگی در چارچوب پیام " کمربند خودمراقبتی را محکم ببندیم " توسط ستاد بزرگداشت هفته سلامت مردان انتخاب شده است .

روزشمار این هفته به صورت زیر می باشد.

93/12/1 : رانندگی ایمن

93/12/2 : راه ایمن / عبور ایمن

93/12/3 : خودرو ایمن

93/12/4 : رفتارهای پرخطر و رانندگی

93/12/5 : ایمنی در سفر

93/12/6 : رسانه ها و رانندگی ایمن

93/12/7 : پلیس و رانندگی ایمن

گروه سلامت خانواده نیز همگام با سیاستهای کشوری اقدام به برگزاری جلسه هم اندیشی جهت بزرگداشت این هفته نموده و مصوبات صورتجلسه را جهت اجرا به ادارات و واحدهای تابعه ابلاغ نموده است.