امور قراردادها

نام ونام خانوادگی :  محمد حسن کاظمی

سمت  :  کارشناس امور قراردادها

تلفن :    44011012

  • تهيه و تنظيم قراردادهای مورد نیاز دانشگاه.

  • بررسی و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از واحدها و مطابقت قراردادهای پيشنهادی واحدها با موازين حقوقی و مالی و غيره

  •  اصلاح فرآيندهای مناقصه و مزايده بر اساس قوانين، مقررات و آئين نامه و اطلاع رسانی به واحدها

  • صدور دعوتنامه جهت اعضاء کميسيون و مناقصه گران و اعضای کميته فنی و بازرگانی

  • برگزاری مناقصه عمومی، محدود و مزايده و ترک تشريفات و شرکت در جلسات مزبور

  •  تشکيل جلسات کميته فنی بازرگانی جهت ارزيابی کيفی مناقصه گران در مناقصه دو مرحله ای

  •  تشکيل جلسات کميسيون مناقصه /مزايده جهت بررسی اسناد و تعيين برنده با مناسب ترين قيمت پيشنهادی

  •   انعقاد قرارداد با شرکت/شخص برندهبرابر تصمیم کميسيون مناقصه و مزايده

  •   ارائه راهنمايی های لازم به همکاران واحدهای مربوطه

  •   مکاتبه با امور مالی جهت آزاد سازی سپرده شرکت کنندگان که برنده نشده اند و نگهداری سپرده برنده گان تا زمان اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

  •   تنظيم آگهی مناقصه و مزايده جهت درج در روزنامه

  •   ارسال اطلاعات مناقصه ها و مزايده ها همزمان با درج آگهی در روزنامه به مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات جهت درج اسناد در سایت دانشگاه

  •  اظهار نظر نسبت به پيش نويس قراردادهای خريد اقلام عمده و فعاليت های خدمات عمومی و پشتيبانی و رعايت جنبه های حقوقی و تضامين آنها

  •   بررسی دلايل توجيهی و اسناد ارسالی از واحدها جهت برگزاری ترک تشريفات مناقصه و هماهنگی های لازم در رابطه با تشکيل جلسات آن ها

  • شرکت دردوره‌های آموزشی مربوطه

  •  ارتقای سطح کیفی قراردادها

  •  تهیه و تنظیم نمونه قراردادهای امور واگذار شده به بخش غیر دولتی

 

سامانه ها       دسترسی سریع       لینک های ویژه       اطلاع رسانی
                   
                   
                    آمار بازدید
                   

بازديدکنندگان اين صفحه :

بازديدکنندگان امروز :

1505

13306

 
                 

کل بازديدکنندگان :

بازديدکنندگان آنلاين :

33760184

15

                              tags:1
Copyright © 2015    Sabzevar University of Medical Sciences. All rights reserved