چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٦
بخش سوختگی

  سرکارخانم دکتر مهتاب خواجه 

متخصص جراحی عمومی

مسئول فنی

                   
            

جناب آقای دکتر مجتبی واهب

فوق تخصص جراحی پلاستیک ،ترمیمی و زیبایی

  معرفی بخش

 جناب آقای مهدی شعبانی 

لیسانس پرستاری

سرپرستار