منو اصلی
لینکهای مفید

  • مدیر گروه :دکتر فاطمه غفاری راد
  • مدرک تحصیلی : دکتری حرفه ای
  • نوع استخدام : رسمی
  • آدرس پست الکترونیکی:

 

  • کارشناس پیشگیری از اعتیاد: حمیده فرهادیان
  • مدرک تحصیلی : کارشناس روانشناسی بالینی
  • نوع استخدام : رسمی
  • آدرس پست الکترونیکی :