منو اصلی
لینکهای مفید

 

نرگس كارگزاري رافي :كارشناس پرستاري

kargozarirafin1@medsab.ac.ir

تلفن تماس :داخلی 247

سيد علي اوسط موسوي :تكنسين امور دارويي

mousavia1@medsab.ac.ir

تلفن تماس:داخلی 247

حسين باراني :انباردار

baranih1@medsab.ac.ir

تلفن تماس :44645534-051

سيد اميرهوشنگ اجتهادي :كمك انباردار

ejthadia1@medsab.ac.ir

تلفن تماس:44645534-051

 

سيدعلي حسيني :سرايدار انبار hosseinia1@medsab.ac.ir

تلفن تماس:44645534-051