منو اصلی
لینکهای مفید

 

دکتر راضیه خسروراد : مدیر مرکز تحقیقات

پست الکترونیکی :KhosroradR1@medsab.ac.ir

تلفن تماس :44645200

                                           (cv)

مرجان وجدانی : کارشناس و پژوهشگر مرکز

  تلفن تماس :44645200

                                          (cv)

 

 

 

اهداف:

 1- بستر سازي و افزايش كمي و كيفي پژوهش در حوزه تعيين كننده‌هاي اجتماعي سلامت و عدالت در سلامت.

2 -هدفمند كردن پژوهش در حوزه SDH و عدالت در سلامت.

3- بكارگيري و استفاده از نتايج پژوهشهاي حوزه SDH و عدالت در سلامت

4- افزايش جذب منابع

 

نشانی :سبزوار-خیابان طالقانی-معاونت بهداشتی-ساختمان شماره 2-طبقه اول -مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

پست الکترونیک : sdh@medsab.ac.ir