منو اصلی
لینکهای مفید

لینک رسانه های مربوط به کمپین پیشگیری از آنفلوانزا و بیماریهای تنفسی:

 

 

 

 

فایل های آموزشی کروناویروس:

 

 

   دانلود : شیوه_نامه_های_کروناویروس.rar           حجم فایل 8046 KB
   دانلود : کروناویروس.pdf           حجم فایل 2129 KB
   دانلود : دستورالعمل_مراقبت.docx           حجم فایل 32 KB
   دانلود : 12_amozesh.pdf           حجم فایل 140 KB
   دانلود : 11_amozesh.pdf           حجم فایل 192 KB
   دانلود : 10_amozesh.pdf           حجم فایل 195 KB
   دانلود : 9_amozesh.pdf           حجم فایل 173 KB
   دانلود : 8_amozesh.pdf           حجم فایل 138 KB
   دانلود : 7_amozesh.pdf           حجم فایل 131 KB
   دانلود : 6_amozesh.pdf           حجم فایل 219 KB
   دانلود : 5_amozesh.pdf           حجم فایل 149 KB
   دانلود : 4_amozesh.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود : 3_amozesh.pdf           حجم فایل 143 KB
   دانلود : 2_amozesh.pdf           حجم فایل 187 KB