منو اصلی
حدیث
تقویم
  • برگزاری اولین جشن روپوش سفید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

 

         راهنماي مستند سازي فرم هاي پرونده هاي پزشكي:  •    مقدمه


  •    مشکلات بیمارستان های كشور در خصوص مستندسازی فرم های پرونده های پزشکی


  •   اصول كلی مستند سازی فرم های پرونده های پزشکی


  •   مستندسازی تخصصی فرم های مهم پرونده پزشکی

                     1 -فرم پذیرش و خلاصه ترخیص

                     الف-فرم كاغذي
                     ب-فرم الكترونيك

                      2-فرم خلاصه پرونده

                     3-فرم شرح حال و معاینات بدنی

                     4 -فرم سیر بیماری

                     5-فرم درخواست مشاوره

                     6-فرم مراقبت قبل از عمل

                     7-فرم بیهوشی

                     8 -فرم بیهوشی گزارش عمل جراحی

                     9 -فرم مراقبت بعد از عمل

                    10  -فرم دستورات پزشك

                    11-فرم گزارش پرستار

 

  •   چارچوب زمانی ثبت و تکمیل اطلاعات پرونده پزشکی
   دانلود : aapara_mostanad.pdf           حجم فایل 706 KB

آخرین مطالب
گزارش تصويري برگزاري آزمون بكارگيري  نيروهاي قراردادي گروه پرستاري -93/4/6
ابلاغ سطوح سازمانی پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی

آئين نامه استفاده از دانشجويان گروه پرستاري در بالين

   پرسشنامه لباس فرم كادر پرستاري كشور

اطلاعيه نتايج نهايي آزمون تير 93


دستورالعمل و فرم قراردادخريدخدمت پاره وقت ساعتي پرستار

كتاب برنامه ريزي استراتژيك

ارزیابی عملکرد پرستاران

برنامه توسعه فردی   
فرم ثبت نام دوره های نیازسنجی شده کارکنان بیمارستان ها  
فرم ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی صورت گرفته کارکنان   
فرم نتایج آزمون توانمندسازی اولیه -شناسایی نارسایی ها -اقدامات اصلاحی    
فرم نیازسنجی آموزشی سالانه کارکنان 
چک لیست توجیهی نیروهای بدو ورود   
آزمون توجیهی بدو ورود   
بودجه بندی برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری 1393
 تقویم جلسات مدیریت پرستاری در سال 93
بخشنامه لزوم هماهنگی ارزیابی مدیران پرستاری بیمارستانها با مدیریت پرستاری دانشگاه
همایش تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مجموعه قوانین و مقررات ارزیابی کارکنان
آئین نامه ها و فرم های طرح های پژوهشی
فرم انتخاب کادر پرستاری برگزیده
دستورالعمل مرخصی های استحقاقی ،استعلاجی و مراقبت ،شیردهی و بدون حقوق -مورخ 91/07/04

پمفلت های آموزشی سالمندان
بیماران دیابتی
نکات آموزشی برای بیماران سوانح و امداد ، جراحی عمومی ، ضربه سر ، سوختگی و ارتوپدی
آموزش کمک های اولیه در حوادث و سوانح برای افراد غیر حرفه ای
دانستنی های پزشکی
 بیماری های واگیر
بیماریهای زنان و زایمان
بیماران خاص (نارسایی کلیه ، ام اس(مولتیپل اسکلروزیس ) ، هموفیلی ، تالاسمی )
روش تحقیق در پرستاری
گزارش تصویری بازدید معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی
گزارش تصویری نشست مشترک معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت با معاون محترم درمان ، مدیران پرستاری و اعضاء نظام پرستاری 92/10/21
گزارش تصویری شرکت سوپروایزرین ک�%