کتابخانه مرکزی 5
 ١٣:١٩ - سه شنبه ٣ اسفند ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

دسترسی به مجموعه ی BMJ
دسترسی به 22 عنوان مجله ی تمام متن BMJ برقرار گردید.
 ٢٢:١٤ - شنبه ٧ آذر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>


 

 

 44459944 051-44446070

خانم دلیلی صالح: مدیر کتابخانه: داخلی 242

خانم کوهستانی: میز امانت: داخلی 244

پایگاه عرضه اطلاعات : داخلی 245

 

  051-44264462
 

 

سبزوار - بعد از پلیس راه - دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- ساختمان شماره 2- معاونت آموزش- کتابخانه مرکزی

  Centlib@medsab.ac.ir
     
     
    آخرین تاریخ به روز رسانی : شنبه 1 شهریور 1393

برای پژوهشگران