پیوندهای مهم


 
پیشنهادات

 • برگزاری جلسه ی هماهنگی وهم اندیشی امور فناوری اطلاعات آموزشی،تحقیقات،فرهنگی دانشجویی

 • جلسه توجیهی و آموزشی مراقبین امتحانات دانشجویان برگزار شد

 • پیکر مطهر جانباز شهید ۷۰ درصد "اسماعیل صابریان" در زادگاهش سبزوارتشییع شد.

 • برگزاری 6 دوره طرح ضیافت اندیشه استادان از سال 91 تاکنون
  روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه/ در راستای تقویت فضای معنوی محیط های آموزشی دانشگاه، دفتر نهاد رهبری دانشگاه ودفتر هم اندیشی استادان و با مشارکت حوزه های معاونت های آموزشی وفرهنگی دانشجویی طبق سنوات قبل تحت پوشش دانشگاه ، اقدام به برگزاری جلسه ی هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه تحت عنوان :دانشگاه ؛چالش ها وامیدها در پردیس آموزشی دانشگاه نمود.

 • ارزیابی مرکز آموزشی،درمانی واسعی با حضور تیم ارزیابی درونی دانشگاه
  روابط عمومی معاونت های آموزشی ،تحقیقات فناوری دانشگاه/در راستای آمادگی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه، ارزیابی درونی بیمارستان آموزشی درمانی واسعی با حضور تیم ارزیابی درونی دانشگاه انجام شد.

 • موافقت با اخذ رشته های مشاوره در مامایی و پرستاری اورژانس در مقطع کارشناسی ارشد
  دانشگاه های کلان منطقه 9 آمایشی کشور بصورت ویدئو کنفرانس با اخذ رشته های مشاوره در مامایی وپرستاری اورژانس در مقطع کارشناسی ارشد دردانشگاه علوم پزشکی سبزوار موافقت نمودند.

 • تقدیر از استادان دانشگاه به مناسبت آغاز هفته معلم /گزارش تصویری

 • عملکرد دانشکده ی بهداشت دانشگاه درسال 95 از نگاه گزارش وتصویر

خدمات آزماشگاهی پژوهشی

خدمات آزمايشگاهي و پژوهشي: • مجموع كربن هاي آلي ،كربن هاي غير آلي ، مجموع كل كربن ها
 • آناليز هاي باليني(اندازه گيري فلزات درنمونه هاي بيولوژيك،تركيبات معدني)
 • آناليز هاي محيطي(اندازه گيري فلزات سنگين در آب ،خاك ،هوا)
 • تعيين غلظت ناخالصي هاي سمي درصنعت
 • آناليز و جداسازي مواد آلي، مشتقات كلر دار آلي سبك
 • شناسايي هالومتان ها
 • آناليز تركيبات آروماتيك چند حلقه اي
 • شناسايي تركيبات آلي فرار يا VOC
 • آناليز هاي محيطي: آفت كش هاي ارگانو كلره وكلرو فنول ها در خاك وآب
 • نمونه برداري و اندازه گيري گازهاي آلاينده خروجي از دودكش ها
 • اندازه گيري آلاينده هاي محيطي ( دما، رطوبت، SO2,NO2,CO)
 • نمونه برداري و آناليز گرد و غبار و ديگر ذرات آلاينده هاي محيطي
 • اندازه گيري انواع گازهاي سمي و قابل اشتعال
 • نمونه برداري و آناليز انواع ذرات فلزي در محيط
 • اندازه گيري، ارزشيابي و كنترل عوامل زيان آور فيزيكي در صنايع
 • اندازه گيري هاي شاخص استرس گرمايي
 • اندازه گيري و طراحي سيستم هاي روشنايي
 • اندازه كيري فلزات در نمونه هاي بيولوژيكي
 • اندازه گيري فرم آلدئيد در نمونه هاي بيولوژيكي

منو اصلی