بررسی تاثیر مصرف روغن سیاه دانه بر لیپیدپروفایل و مارکرهای التهابی و آنتی اکسیدانی در بیماران همودیالیزی

بررسی تاثیر گیاه هندوانه ابوجهل Citrullus Colocynthis بر لیپوپروتین های سرم دربیماران دیابت نوع 2 در شهرستان سبزوار سال 1392

بررسی و تدوین دستورات مرتبط با تغذیه و مراقبت­های بهداشتی در شیردهی، از دیدگاه طب سنتی ایرانی و مقایسه با طب نوین

بررسی ارتباط  بین چاقی ومزاج در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه  درسبزوار 1394-1393

بررسی تاثیر مصرف مکمل آلوئه ورا بر لیپیدپروفایل و مارکرهای التهابی و آنتی اکسیدانی در بیماران همودیالیزی

بررسی وضعیت انواع مزاج در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه و ارتباط آن با نمایه توده بدنی در شهرستان سبزوار سال 1393