1-     کتاب طبیب اول:مجموعه سوالات آمادگی جهت آزمون دکتری تخصصی طب سنتی

 

2-     کتاب طبیب اول: نکات برگزیده کتب و  منابع طب سنتی ایران