چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
اعضاء هیئت علمی
اعضاء هیئت علمی گروه ارتوپدی
دکتر سید مهدی میرحمیدی

دکتر سید مهدی میرحمیدی

دکتر سعید رجب پور

دکتر سعید رجب پور

دکتر شکیب غنی زاده

دکتر شکیب غنی زاده

دکتر علیرضا بیدخوری

دکتر علیرضا بیدخوری

دکتر داوود رضایی

دکتر داوود رضایی

مقطع بالینی
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir